سپتیک تانک

بزرگترین مرجع تخصصی سپتیک تانک , جهت خرید سپتیک تانک با شماره 02188721092 تماس بگیرید.

سپتیک تانک

بزرگترین مرجع تخصصی سپتیک تانک , جهت خرید سپتیک تانک با شماره 02188721092 تماس بگیرید.

  • ۰
  • ۰

نصب سپتیک تانک

سپتیک تانک عموما جهت تصفیه و ته نشینی اولیه فاضلاب به کار برده می شود. پساب حاصل از تصفیه سپتیک تانک عموما جهت تخلیه به آبهای سطحی و یا آبیاری محدود 

گیاهان استفاده می شود. برای نصب سپتیک تانک به صورت دفنی باید نکاتی را رعایت کنیم:


– باید عمق نصب به اندازه ای باشد تا فاضلاب به صورت ثقلی به آن وارد شود.


– باید از چاه های آب و ساختمان ها حداقل فاصله ممکن را داشته باشد.


– محل نصب سپتیک تانک باید زیرسازی و رگلاژ شود و شیب زیر آن صفر باشد.


– خروجی پساب سپتیک تانک به هیچ وجه نباید برای آبیاری سبزیجات و کشاورزی استفاده شود.


– هنگام نصب باید یک متر از ارتفاع و نیم متر از هر دیواره بیشتر حفر گردد.


– بعد از جاگزاری سپتیک تانک باید خاک باقی مانده را الک کنیم و اطراف سپتیک تانک را با آن پر کنیم.


– معمولا از فونداسیون با ضخامت ۲۰ سانتی متر و به صورت آرماتور بندی شده استفاده می شود.


_زیر سازی و رگلاژ محل نصب سپتیک ضروری است.( شیب سطح زیر سپتیک صفر در صد می باشد)