سپتیک تانک

بزرگترین مرجع تخصصی سپتیک تانک , جهت خرید سپتیک تانک با شماره 02188721092 تماس بگیرید.

سپتیک تانک

بزرگترین مرجع تخصصی سپتیک تانک , جهت خرید سپتیک تانک با شماره 02188721092 تماس بگیرید.

  • ۰
  • ۰

برای طراحی سپتیک تانک باید کارفرما از محل و خاک محلی که قرار است سپتیک تانک در آنجا قرار بگیرد اطلاعات کامل برای شرکت ارسال کند و طبق آن اطلاعات کارشناسان شرکت سپتیک تانک مورد نظر را هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ جنس مشخص کنند که چه نوع سپتیک تانکی برای آن منطقه می تواند تولید شود و مورد استفاده قرار بگیرد .

نکات مهم در طراحی سپتیک تانک

- ونت مورد نیاز در طراحی

- فاصله مناسب از ساختمان 

- مدت زمان تخلیه لجن

- دسترسی به منهول تخلیه و بازدید در طراحی سپتیک تانک و محاسبه ظرفیت حتما" در نظر گرفته شود

- مسیر بای پس در نظر گرفته شود

- دریچه بازدید حتما" تعبیه گردد